Meldingen

Meldingen in de begroting te verwerken

We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (deze hebben we hiervoor meegenomen bij de programmameldingen) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds.

Overigens wordt ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57