Meldingen

Financiële effecten

Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de 1e Voortgangsmonitor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2023. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen in de begroting te verwerken'.

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57