Meldingen

Meldingen in de begroting te verwerken

Meldingen

Er zijn in deze voortgangsmonitor zes programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, die we in de begroting willen laten verwerken. Het betreft twee meldingen van het programma Bestuur en organisatie in relatie tot een melding bij het programma Financiën en een melding van de programma's Sport, Bereikbaarheid en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen).

Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2023 te verwerken.

Bedragen * € 1.000

programma

2023

Stijging energiekosten sportaccommodaties

Sport

-1.712

Juridisch adviseur Bezwarencommissie

Bestuur en organisatie

-67

Mens als Middelpunt

Bestuur en organisatie

-290

Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden

Financiën

357

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

-81

Aanpassing GRP-voorziening

Openbare ruimte

183

Totaal

-1.610

 

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57