Home

Inleiding en voorstel

Inleiding

Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2023. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2023 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2023 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past in de onzekerheden die er zijn over de effecten van de nog steeds voortdurende prijsstijgingen, oorlog in de Oekraïne en de fors gestegen energielasten. Daarnaast is het nog vroeg in het jaar en gaan we ervan uit nog bij te kunnen sturen op de meldingen.

In onderstaand voorstel is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2023 die begin 2024 wordt opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 06/13/2023 13:24:56 met de export van 06/13/2023 13:11:57